Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/02/2020 in all areas

  1. 1 point
    Wg mnie standardowy problem, pęknięta ośka silniczka i przez to wskazówka nie działa płynnie i się zawiesza na złych wskazaniach
×
×
  • Create New...