Jump to content
Sign in to follow this  
yin@yang

[GUIDE] Pierwsza pomoc na drodze (wypadek)

Recommended Posts

Poniżej jak mi się wydaje całkiem dobre opracowanie, z którego mam nadzieję nigdy nie będziemy musieli korzystać. Jednak warto poznać zasady udzielania pierwszej pomocy co jak niestety się przekonałem (zabezpieczałem wypadek i rannych do przyjazdu ratowników) może okazać się przydatne. Z mojej strony do opracowania dodałbym jeszcze jedną radę. Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy od osób stojących wokół miejsca wypadku, nie proś ogólnie (np podajcie mi apteczkę) ale zawsze zwracaj się do konkretnej osoby. Inaczej, jak się przekonałem, nikt się zazwyczaj nie ruszy. Mówiąc krótko, jeśli to głównie ty zabezpieczasz miejsce i pomagasz rannym, to wydawaj polecenia konkretnym osobom stojącym dookoła.

I przede wszystkim zachować zimną krew !!!

 

 

Wypadek komunikacyjny

 

Po zauważeniu wypadku drogowego, przed przybyciem profesjonalnych służb ratowniczych, zatrzymaj swój pojazd tak, aby nie powodował zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Nie zapomnij o zabezpieczeniu go przed kradzieżą, włącz światła pozycyjne, a jeżeli potrzeba oświetl nim miejsce wypadku.

 

Następnie powinieneś zasygnalizować innym uczestnikom ruchu drogowego fakt wypadku poprzez ustawienie trójkątów ostrzegawczych po obu stronach miejsca zdarzenia. Odległość umieszczenia znaków ostrzegawczych zależy od wielu czynników jak przebieg drogi, ukształtowanie terenu, pogoda i widoczność, a także rodzaju drogi, od 30-50 m poza terenem zabudowanym do 100 m na autostradzie lub na drodze szybkiego ruchu.

 

Jeśli to konieczne zabezpiecz pojazd przez przewróceniem się.

 

Pamiętaj, że uszkodzony pojazd grozi zapaleniem bądź wybuchem, stąd obowiązuje absolutny zakaz palenia w jego pobliżu. Nie ściągaj klem z zacisków akumulatora gdyż powstała iskra może spowodować zapalenie i wybuch pojazdu. Samochody które się palą, w większości przypadków nie wybuchają tylko intensywnie się palą przez krótki czas. Aby zgasić płomienie pod maską samochodu uchyl (nie otwieraj) klapę, a następnie wprowadź całą zawartość gaśnicy.

 

Po dostaniu się do wnętrza samochodu wyłącz zapłon i zabierz kluczyki, zaciągnij hamulec ręczny na biegu, włącz światła awaryjne. Teraz można przystąpić do udzielenia pomocy poszkodowanym.

 

Jeżeli sytuacja nie zagraża życiu (brak tętna, oddechu, pożar samochodu) to nie ruszaj poszkodowanego. Transportem poszkodowanych w wypadku i pomocą medyczną zajmie się wykwalifikowany personel medyczny.

 

Jeżeli istnieje na przykład groźba wybuchu samochodu należy przetransportować poszkodowanych w bezpieczne miejsce. W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby w ciężkim stanie. W celu dostania się do rannych może zaistnieć potrzeba wyłamania przedniego fotela i przecięcia pasów bezpieczeństwa.

 

 

Ocena stanu poszkodowanych

 

Po dotarciu do poszkodowanego należy ocenić jego stan:

 

- czy jest przytomny: czy reaguje na głos, czy reaguje na dotyk, czy reaguje na ból

- czy oddycha: czy klatka piersiowa rytmicznie się unosi, czy za pomocą przyłożenia ucha do jamy ustnej i nosa daje się wyczuć strumień wydychanego powietrza

- czy ma zachowane tętno: kontroli dokonujemy na tętnicach szyjnych znajdujących się po obu stronach, powyżej krtani, w zagłębieniu pomiędzy krtanią a mięśniami szyi, używając drugiego, trzeciego i czwartego palca. Nie wolno badać tętna jednocześnie na obydwu tętnicach szyjnych.

 

Kontrola oddechu i tętna powinna trwać przynajmniej 5-10 sekund.

 

W przypadku braku wyczuwalnego tętna i oddechu należy przystąpić do pełnej akcji reanimacyjnej.

 

Poszkodowanemu z wyczuwalnym tętnem ale bez oddechu należy udrożnić drogi oddechowe i wykonać sztuczne oddychanie.

 

Osobę nieprzytomną z zachowanym krążeniem i oddychaniem należy ułożyć w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej).

 

Następnie należy dokonać bardziej szczegółowej oceny stanu poszkodowanego ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak krwawienie, złamania, uraz kręgosłupa, oparzenia, wstrząs.

 

Jeżeli sytuacja nie zagraża życiu to nie ruszaj poszkodowanego!

 

82cab4c1bc26bbb5.gif

Rys: Ocena stanu poszkodowanych

 

 

Wezwanie pomocy

 

W każdym wypadku komunikacyjnym należy jak najszybciej wezwać Pogotowie Ratunkowe oraz ekipę ratowniczą, która wyposażona w odpowiednie przyrządy umożliwi dostęp do poszkodowanych we wraku samochodu.

 

Telefony alarmowe:

 

- 112 - z telefonu komórkowego

- 999 - pogotowie ratunkowe

- 997 - policja

- 998 - straż pożarna

 

Dyspozytorowi należy przekazać następujące informacje:

 

- dokładne miejsce wypadku

- co się wydarzyło

- kiedy doszło do wypadku

- jaki jest stan poszkodowanych

- jaki rodzaj pomocy został udzielony

 

Nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki!

Poczekaj na ewentualne pytania dyspozytora.

 

 

Resuscytacja

 

Dzięki akcji resuscytacyjnej zwiększamy szansę przeżycia poszkodowanego do czasu przybycia wyspecjalizowanego personelu medycznego.

 

W przypadku zatrzymania oddychania i krążenia bardzo liczy się czas i natychmiastowe rozpoczęcie odpowiednich czynności.

 

Do resuscytacji należą udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie oraz zewnętrzny masaż serca.

 

W trakcie pełnej akcji reanimacyjnej na każde dwa wdechy powinno przypadać 30 uciśnięć mostka.

 

Oddech i tętno powinno się kontrolować po każdych 4 cyklach.

 

Objawami wskazującymi na skuteczność resuscytacji są:

 

- zaróżowienie się skóry

- powrót akcji serca

- zwężenie uprzednio rozszerzonych źrenic

- powrót spontanicznego oddechu

 

Akcję resuscytacyjną należy kontynuować do czasu przybycia personelu ratowniczego lub do momentu odzyskania przez ratowanego czynności życiowych.

 

Opisany schemat resuscytacji dotyczy osób dorosłych.

 

57ccc7ab6c2e9eff.gif

Rys: Resuscytacja

 

 

Sztuczne oddychanie

 

Najpierw należy udrożnić drogi oddechowe poprzez usunięcie ewentualnych ciał obcych, protez zębowych, wymiocin lub pokarmu z jamy ustnej.

 

Następnie należy wykonać odchylenie do tyłu głowy poszkodowanego. Jedną rękę układamy na czole i ostrożnie odchylamy głowę do tyłu jednocześnie pociągając drugą ręką podbródek ku górze. Aby zachować tę pozycję należy podłożyć poduszkę lub zwinięty koc pod barki.

 

Przy podejrzeniu uszkodzenia kręgosłupa szyjnego w wypadku komunikacyjnym należy zrezygnować z odchylenia głowy!

 

Istnieją dwie metody sztucznego oddychania:

 

- usta-usta: jedna ręka oparta o czoło za pomocą kciuka i palca wskazującego szczelnie zaciska nos, ratujący przyciska swe szeroko otwarte usta do rozchylonych ust ratowanego i robi wydech

- usta-nos: jedna ręka przytrzymuje żuchwę zamykając szczelnie usta ratowanego, ratujący szeroko otwartymi ustami obejmuje szczelnie nos ratowanego i wydycha powietrze z płuc

 

Częstość oddychania powinna wynosić około 10-12 wydechów na minutę.

 

Powietrze należy wydychać spokojnie, następnie wycofać swoją głowę od ratowanego obserwując ruchy klatki piersiowej.

 

b8ad1cd22120e787.gif

Rys: Sztuczne oddychanie

 

 

Zewnętrzny masaż serca

 

Najpierw trzeba ułożyć poszkodowanego na płaskim, twardym podłożu.

 

Następnie ułożyć jeden nadgarstek na jednej trzeciej dolnej mostka. Drugi nadgarstek układamy na pierwszym splatając bądź unosząc palce obu rąk, aby nie spowodować dodatkowych obrażeń żeber.

 

Wykonujemy ucisk na głębokość 3-5 cm, używając ciężaru swojego tułowia wyprostowanymi ramionami z barkami pionowo nad mostkiem.

 

Następna faza rozluźnienia polega na zdjęciu ciężaru z mostka bez odrywania nadgarstka z miejsca ucisku, dzięki czemu klatka piersiowa wraca do pozycji wyjściowej.

 

Częstość uciskania mostka powinna wynosić w miarę możliwości 80-100 uciśnięć na minutę.

 

W trakcie prowadzenia zewnętrznego masażu serca może dojść do złamań żeber i mostka, co nie jest powodem do przerwania resuscytacji.

 

2213aaf50e424337.gif

Rys: Zewnętrzny masaż serca

 

 

Krwotoki

 

Do krwotoku dochodzi na skutek przerwania ściany naczynia.

 

Utrata krwi powyżej 1,5 litra stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.

 

Krwotoki dzielimy na:

 

- wewnętrzne - gdy utrata krwi następuje do tkanek i jam ciała

- zewnętrzne - gdy krew wydostaje się na zewnątrz

 

Objawami krwotoku są:

 

- osłabienie

- bladość skóry

- przyspieszenie tętna

- spadek ciśnienia tętniczego krwi

 

Pierwsza pomoc przy krwotoku zewnętrznym polega na ułożeniu poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej, a jeśli krwawienie pochodzi z kończyny uniesieniu jej powyżej poziomu serca, a następnie zastosowaniu opatrunku uciskowego na miejsce krwawienia.

 

 

Złamania

 

Złamania polegają na przerwaniu ciągłości tkanki kostnej.

 

Złamania dzielimy na:

 

- zamknięte - gdy skóra wokół złamanej kości jest nienaruszona

- otwarte - gdy dochodzi do rozerwania skóry a kość może zostać narażona na zanieczyszczenia z zewnątrz

 

Objawami złamania mogą być:

 

- ból, obrzęk i zasinienie nasilające się przy uciśnięciu lub próbie poruszenia kończyną

- trudności w poruszaniu uszkodzoną kończyną

- deformacja kształtu kończyny

- w przypadku złamań otwartych widoczne odłamy kostne

 

Pierwsza pomoc w przypadku złamań polega na:

 

- unieruchomieniu miejsca złamania wraz z przynajmniej dwoma sąsiednimi stawami (poniżej i powyżej miejsca złamania)

- zatamowaniu krwawienia w przypadku złamań otwartych

 

 

Uraz kręgosłupa

 

Uraz kręgosłupa należy do najbardziej niebezpiecznych obrażeń, w wyniku którego może dojść do uszkodzenia rdzenia kręgowego a w jego następstwie do porażenia kończyn a nawet śmierci.

 

Uraz kręgosłupa należy podejrzewać gdy występuje:

 

- brak lub osłabienie czucia dotyku

- porażenie lub niedowład kończyn

- promieniujący ból od kręgosłupa

 

Pamiętaj aby nie przemieszczać poszkodowanego z samochodu, chyba że istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Należy wówczas ułożyć chorego na siebie z zastosowaniem wyciągu na szyję trzymając za brodę, co powinno zabezpieczyć kręgosłup szyjny.

 

Pozostawiając poszkodowanego w samochodzie należy pamiętać o udrożnieniu dróg oddechowych, jednak bez odginania głowy do tyłu, ze względu na możliwość uszkodzenia rdzenia kręgowego.

 

 

Oparzenia

 

Oparzenie polega na uszkodzeniu skóry i tkanek pod nią leżących na skutek działania wysokiej temperatury, substancji chemicznych, a także prądu elektrycznego i promieniowania jonizującego.

 

Wyróżniamy trzy stopnie oparzeń:

 

- stopień I - zaczerwienienie skóry, obrzęk i uczucie pieczenia

- stopień II - na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pojawiają się pęcherze wypełnione płynem surowiczym, towarzyszy ostry ból

- stopień III - dochodzi do martwicy skóry na całej jej grubości, z towarzyszącym uszkodzeniem głębiej położonych tkanek jak tkanka podskórna, mięśnie i ścięgna. Krańcową formą oparzenia III stopnia jest zwęglenie tkanek.

 

Pierwsza pomoc w oparzeniach polega na schładzaniu czystą, zimną wodą miejsca oparzenia przez okres 15-20 minut. Jeżeli odzież przylgnęła do ciała nie wolno jej odrywać.

 

Następnie ranę osłania się jałowym opatrunkiem, nie może on jednak wywierać ucisku na miejsce oparzenia.

 

 

Wstrząs

 

Wstrząs jest stanem, w którym dochodzi do wielonarządowych zmian powstałych na skutek przedłużającego się upośledzenia przepływu, czyli perfuzji krwi w łożysku naczyń włosowatych i niedotlenienia tkanek.

 

Objawami wstrząsu są:

 

- silne uczucie osłabienia

- niepokój

- bladość skóry

- zimne poty

- przyspieszony i płytki oddech

- przyspieszone, słabo wyczuwalne tętno

- utrata przytomności

 

Poszkodowanego należy ułożyć w pozycji antywstrząsowej. Polega ona na ułożeniu poszkodowanego na wznak i uniesieniu nóg nad poziom głowy na wysokość około 30-40 cm.

 

Gdy poszkodowany jest nieprzytomny należy go ułożyć w pozycji bezpiecznej.

 

Uwaga, pozycji antywstrząsowej nie wolno stosować przy podejrzeniu urazu kręgosłupa!

 

 

Pozycja bezpieczna

 

Pozycja bezpieczna czyli boczna ustalona jest stosowana w celu zabezpieczenia nieprzytomnego poszkodowanego z zachowanymi czynnościami życiowymi (oddychania i krążenie) do czasu przybycia lekarza.

 

Aby ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej:

 

- zegnij bliższą nogę w stawie kolanowym, wsuwając jej stopę pod kolano drugiej nogi

- bliższą rękę ułóż wzdłuż ciała poszkodowanego wsuwając dłoń pod pośladek, częścią grzbietową ku górze

- drugą rękę zegnij w stawie łokciowym i połóż na piersi poszkodowanego, tak aby dłoń spoczywała pomiędzy szyją a barkiem strony przeciwnej

- przewróć poszkodowanego na swoją stronę jedną ręką ciągnąc za biodro, a drugą asekurując za głowę

- kończynę górną, którą uprzednio włożyłeś pod pośladek wyciągnij za ramię do tyłu

- odchyl głowę poszkodowanego do tyłu i zabezpiecz ją drugą ręką

- nie zapomnij o konieczności kontrolowania czynności życiowych poszkodowanego

 

88ec4c35ad1ba1da.gif

Rys: Pozycja bezpieczna

 

 

Zawartość apteczki

 

Apteczka samochodowa.

 

Obowiązujące w Polsce prawo nie nakłada na kierowców samochodów osobowych obowiązku posiadania apteczki. Każdy powinien jednak zdawać sobie sprawę, że może stanąć wobec konieczności niesienia pomocy poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Wówczas odpowiednio wyposażona apteczka może zabezpieczyć ratownika przed niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi oraz umożliwić udzielenie skutecznej pomocy.

 

Według opinii wykwalifikowanych ratowników apteczka samochodowa powinna zawierać:

 

- jednorazowe lateksowe rękawiczki - ochrona ratownika przed zakażeniami (HIV, wirusowe zapalenie wątroby) związanymi z krwią wydalinami i wydzielinami poszkodowanych

- maseczkę lub rurkę zabezpieczającą podczas wykonywania sztucznego oddychania metodą usta-usta

- płócienną trójkątną chustę, która może znaleźć zastosowanie jako bandaż lub temblak

- specjalny koc (folia ratownicza) - ochrona przed utratą ciepła towarzyszącą wstrząsowi pourazowemu

- elastyczne opaski uciskowe i materiały opatrunkowe: waciki, bandaże; należy pamiętać o datach ważności sterylnych opatrunków

- specjalny nóż uniemożliwiający skaleczenie, który może się przydać do obcięcia pasów bezpieczeństwa lub odzieży poszkodowanych

 

Opracowanie: Zespół MediCentrum

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cwikol

Ogólnie GUIDE fajny i zdecydowanie KAŻDY powinien wiedzieć jak zachować się takich sytuacjach. Z mojej strony dodam kilka rzeczy.

 

Istnieją dwie metody sztucznego oddychania:

 

- usta-usta: jedna ręka oparta o czoło za pomocą kciuka i palca wskazującego szczelnie zaciska nos, ratujący przyciska swe szeroko otwarte usta do rozchylonych ust ratowanego i robi wydech

- usta-nos: jedna ręka przytrzymuje żuchwę zamykając szczelnie usta ratowanego, ratujący szeroko otwartymi ustami obejmuje szczelnie nos ratowanego i wydycha powietrze z płuc

 

I tutaj BARDZO WAŻNA RZECZ. Owszem, wykonanie tych czynności pomoże poszkodowanemu, i jest pod tym względem jak najbardziej poprawne. Jest jednak WIELKIE ALE!!!

Nigdy nie prowadzimy sztucznego oddychania w ten sposób. Osoba po wypadku może mieć różnie obrażenia wewnętrzne, powodujące wydobywanie się różnych wydzielin z jamy ustnej, lub małe skaleczenie warg. Naraża nas to, pomijając już każdemu nasuwający się na myśl HIV, choćby na wirusowe zakażenie wątroby, którego nie da się później uleczyć, sex z żoną/mężem do końca życia w gumce, własny zestaw kosmetyków w łazience, własne sztućce i talerze w kuchni i każdorazowe odkażanie ich po skorzystaniu.

NIE PROWADZIMY SZTUCZNEGO ODDYCHANIA JEŚLI NIE MAMY MASKI PRZEZNACZONEJ DO TEGO CELU!!! Nawet jeśli sami się nie zakazimy i pomożemy poszkodowanemu, takie są czasy, że on może podać nas do sądu, za stworzenie zagrożenie zakażenia się przez niego (od nas).

 

Uważać należy na prawidłowe udrożnienie dróg oddechowych. Źle udrożnione drogi mogą u osoby nieprzytomnej powodować pompowanie powietrza do żołądka zamiast do płuc, co może spowodować cofanie sie treści żołądkowych i w efekcie zakwaszenie płuc (po którym poszkodowany jest już nie do uratowania).

Jest 5 punktów które bezwzględnie trzeba przestrzegać. Od najważniejszego do mniej ważnych:

1. Bezpieczeństwo WŁASNE – maska, rękawiczni

2. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia

3. Ocena ilości poszkodowanych

4. Zapewnienie sobie niezbędnego sprzętu i wsparcia

5. Ocena mechanizmu urazu (jak to się stało i czego po tym możemy się spodziewać, jakich urazów)

 

Dodatkowo:

Uraz kręgosłupa należy podejrzewać gdy występuje:

 

- brak lub osłabienie czucia dotyku

- porażenie lub niedowład kończyn

- promieniujący ból od kręgosłupa

 

To są faktycznie objawy mogące świadczyć o urazie kręgosłupa. Ale, jeśli nie widzieliśmy samego wypadku, każda poszkodowany dla nas, to tak zwany poszkodowany URAZOWY i z góry zakładamy uszkodzenie kręgosłupa. W przypadku wypadków samochodowych, nawet jeśli jesteśmy świadkiem takiego wypadku ocenienie czy mogło dojść do urazu czy nie jest trudne i każda osoba po wypadku samochodowym z założenia jest URAZOWA i postępujemy z nią tak, jak by miała złamany kręgosłup.

Stwierdzenie, że poszkodowany jest NIE URAZOWY może nastąpić w momencie kiedy widzimy zdarzenie (ktoś zemdlał i osuną się na ziemie) i wiemy, że uszkodzenie kręgosłupa nie nastąpiło. To też jest istotna informacja dla służb ratowniczych.

Tak czy inaczej najważniejsze jest:

1.ŻYCIE - nie oddycha nie ma krążenia nie zwracamy uwagi na kręgosłup (ratujemy życie)

2. KRĘGOSŁUP - żyje, dbamy o kręgosłup. Nie wyciągamy poszkodowanego z auta, żeby opatrzyć mu rękę, bo po takim wyciagnięciu może już tą ręką nigdy nie poruszyć.

3.KOŃCZYNY - kiedy życie nie jest zagrożone i kręgosłup jest bezpieczny, zabieramy się za resztę.

 

Pierwsza pomoc w oparzeniach polega na schładzaniu czystą, zimną wodą miejsca oparzenia przez okres 15-20 minut. Jeżeli odzież przylgnęła do ciała nie wolno jej odrywać.

 

Owszem, ALE, jeśli poparzeniu uległa znaczna powierzchnia ciała (powyżej 10% jego powierzchni) owszem schładzamy miejsce oparzenia ale tylko przez MINUTĘ. W innym razie, możemy doprowadzić do wychłodzenia organizmu i hipotermii. (ogólnego wychłodzenia poszkodowanego)

Dodatkowo przy oparzeniach chemicznych, usuwamy odzież i biżuterię z poszkodowanego (oczywiście zachowując zasadę BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE NAJWAŻNIEJSZE (nie usuniemy ubrania nasączonego kwasem z poszkodowanego własnymi gołymi rękami))

WSTRZĄSY

Poszkodowanego należy ułożyć w pozycji antywstrząsowej. Polega ona na ułożeniu poszkodowanego na wznak i uniesieniu nóg nad poziom głowy na wysokość około 30-40 cm.

 

Owszem, ale przyczyną wstrząsu bardzo często są duże ubytki krwi. Jeśli ułożymy poszkodowanego np. z urazem uda (nawet widocznym krwawieniem z uda) w podanej pozycji, na pewno pomożemy mu, ale tylko się wykrwawić, w najlepszym (jeśli można tak powiedzieć) wypadku pogłębimy jego wstrząs. Pierwsze to zatrzymanie wszelkiego rodzaju krwawień i opatrzenie innych obrażeń. Później opisana pozycja. Dodatkowo bardzo ważne jest zapewnienie komfortu termicznego i psychicznego i obowiązkowe sprawdzanie czynności życiowych (oddech, tętno) Tętno przy wstrząsach wyczuwalne jest najlepiej na tętnicach szyjnych. Na tętnicach obwodowych (np. nadgarstki) może zanikać. To kolejny objaw wstrząsu.

 

Super [email protected], że poruszyłeś ten temat.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cwikol

A ja, a ja?? :P

Od dawna myślałem o tym wątku, ale jakoś nie miałem czasu, żeby wszystko zebrać do kupy. Dobrze że kolega to zrobił a ja dołożyłem tylko kilka rzeczy :)

pasuje takie coś zrobic na jakimś spocie/zlocie dla ogółu...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Witos

Ja chciałem jeszcze dodać od siebie, że zewnętrzny masaż serca jest zawsze połączony ze sztucznym oddychaniem w kombinacji: 30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 wdechy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cwikol

Brawo Witos, Dopuszcza się robienie masażu serca bez jednoczesnego wentylowania, w momencie kiedy nie mamy np. maski do tego, lub nie wiemy jak to robić. Należy wtedy pamiętać jednak o odchyleniu głowy i udrożnieniu dróg oddechowych.

I to odnosi sie do osób dorosłych.

U dzieci (niemowląt), 0-12 m-cy sprawdzamy tętno na tętnicy ramieniowej jeżeli jest niższe niż 60 rozpoczynamy uciśnięcia 140/min. Uciskamy dwoma palcami poniżej linii sutkowej na głębokość mniej więcej połowy klatki piersiowej. Tutaj jest to 5 uciśnięć 1 wdech, okrywając usta i nos niemowlęcia.

12-mcy do cech pokwitania, udrażniamy drogi oddechowe poprzez podlozenie czegoś pod górną częć pleców sprawdzamy oddech, wykonujemy 5 wdechów ratowniczych (w wypadku braku oddechu) tętno sprawdzamy na tętnicy szyjnej i promieniowej, a masaż serca wykonujemy poprzez uciśnięcia dolnej połowy mostka jedną ręką (wyprostowaną) w takim samym cyklu jak u dorosłego 30/2.

Reanimacje/resuscutacje wolno nam przerwać TYLKO gdy:

1. Osoba odzyska funkcje życiowe (oddech, tętno),

2. Przekażemy osobę służbom ratowniczym,

3. Opadniemy z sił i dalsze wykonywanie czynności resuscutacyjnych będzie poprostu niemożliwe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
lechoo

[email protected], :hurra: :brawo: Cwikol,

 

Mam propozycje co by [email protected] wyedytował posta dokładając poprawki Macka i Michała, i wkleić to gdzie indziej bo chyba w Off-topicu to sie zmarnuje :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
krejzRudy
wkleić to gdzie indziej bo chyba w Off-topicu to sie zmarnuje :)
Przykleic !

 

Super sprawa ! Powinno takie rzeczy się wręczać każdemu kandydatowi na prawko !

Share this post


Link to post
Share on other sites
franz

generalnie WIELKIE UKŁONY dla autora pomysłu.. jako medyk z zawodu mam jeszcze kilka uwag do tego co zostało już napisane i przy okazji kilka cytatów ERC ( europejska rada resuscytacji):

 

1. ERC: Decyzję o rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) podejmuje się, gdy poszkodowany nie reaguje i nie oddycha prawidłowo. Po wykonaniu pierwszych 2 sztucznych oddechów ratownik niezawodowy powinien natychmiast rozpocząć cykle 30 uciśnięć klatki piersiowej oraz 2 sztucznych oddechów. Ratownik niezawodowy powinien kontynuować wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej i sztucznych oddechów, do momentu kiedy zostanie przywieziony automatyczny defibrylator zewnętrzny [AED], ofiara zacznie się poruszać lub resuscytację przejmie zawodowy personel.

(czyli NIE BADAMY JUŻ TĘTNA, chyba, że jesteśmy do tego przeszkoleni, ale generalnie szkoda czasu na przerwy na badanie tętna..)

 

2. ERC: Ratownicy powinni być nauczani układania rąk centralnie na klatce piersiowej, a nie czasochłonną metodą identyfikacji łuku żebrowego

(czyli na środku, odmieżanie kiedyś 2 palców czy też jednej trzeciej mostka to za dużo marnowanego czasu.)

 

3. u niemowląt oraz dzieci zaleca się resuscytacje przez około 2 minuty przed wezwaniem pomocy - w przypadku gdy jesteśmy sami...

 

 

4. zmieniłbym pozycję boczną ustaloną, podana przez [email protected] jest lekko stara, przez co zbyt trudna do wykonania i zbyt urazowa - wiem z praktyki, zwłaszcza gdy ktoś to robi pierwszy raz.

 

ERC zaleca następująca˛sekwencję postępowania w celu ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej:

nowy2yw7.th.jpg

nowy3ua2.th.jpg

 

1. zdejmij okulary poszkodowanego,

2. uklęknij przy poszkodowanym i upewnij się, że obie nogi są wyprostowane,

3. rękę bliższą tobie ułóż pod kątem prostym w stosunku do ciała, a następnie zegnij w łokciu pod kątem prostym tak, aby dłoń ręki była skierowana do góry,

4. dalszą rękę przełóż w poprzek klatki piersiowej i przytrzymaj stroną grzbietową przy bliższym policzku,

5. drugą swoją ręką złap za dalszą nogę tuż powyżej kolana i podciągnij ją ku górze, nie odrywając stopy od podłoża,

6. przytrzymując dłoń dociśniętą do policzka, pociągnij za dalszą kończynę dolną tak, by ratowany obrócił sią na bok w twoim kierunku,

7. ułóż nogę, za którą przetaczałeś poszkodowanego w ten sposób, aby kolano znajdowało pod kątem prostym w stosunku do biodra,

8. odegnij głowę ratowanego ku tyłowi, by upewnić się, że drogi oddechowe są drożne,

9. gdy jest to konieczne, ułóż rękę ratowanego pod policzkiem tak, by utrzymać głowę w odgięciu

10. regularnie sprawdzaj oddychanie.

11. Jeżeli poszkodowany musi być ułożony w tej pozycji dłużej niż 30 minut, to po tym czasie odwróć go na drugi bok aby zwolnić ucisk na leżące niżej ramie

 

cdn

Share this post


Link to post
Share on other sites
tornado

Podziękowania za Guide z moje strony.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cwikol

Jeśli poruszamy już AED to osoby przeszkolone mogą go uzywać, nie przeszkolonym nie jest to zalecane. I nie jest do końca prawdą, że przerywamy resuscytacje w momencie jego przyniesienia. To znaczy, TAK, przerywamy w momencie przyniesienia odrazu, nie kończymy cyklu itp. Jesteśmy przy piatym ucisku, lub pierwszym wdechu, przerywamy i podłączamy AED. Ale zaraz po "strzale" musimy odrazu rozpocząć masaż, bo samo AED jeśli pozwoli na "oddanie strzału" wprowadzi poszkodowanego w asystorie (franz ma avatara coś na ksztaut akcji serca, to asystoria to taka pozioma kreska na wykresie akcji serca jak na filmach) i my musimy mechanicznie przywrócić akcję serca. Robimy masaż dopuki AED nie powie inaczej, np. że zalecany jest kolejny wstrząs...

 

Rozmawiałem już w tej sprawie, żeby na Bronku zrobić mały pokaz z zakresu pierwszej pomocy. Jeśli temat "zaskoczy" i rzeczywiście będziecie tym zainteresowani, mogę postarać się przywieźć treningowe AED, jakiegoś fantoma itp. Nic nie obiecuję, ale spróbować mogę...

Share this post


Link to post
Share on other sites
franz

nie chciałem wchodzić w temat aed ale chciałem zacytować ERC by powiedzieć że nie przerywamy akcji reanimacyjnej na mierzenie tętna.. a co do:

bo samo AED jeśli pozwoli na "oddanie strzału" wprowadzi poszkodowanego w asystorie.

to nie koniecznie.. AED może stworzyć nam zatokę...

 

ale nie bawmy się tutaj w medycynę tylko stwórzmy wspólnie jakiś fajny guide bo jest to bardzo dobry pomysł :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
wieczny

Brawo chłopaki!

 

Cwikol właśnie miałem przypomnieć o małym szkoleniu dla klubu, przy okazji zlotu ;)

 

Fantom będzie konieczny, bo po piątkowej imprezie raczej nie będzie chętnych do ćwiczenia sztucznego oddychania :rotfl

Share this post


Link to post
Share on other sites
karbed19

Świetny GUIDE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hoszimin

Nawiązując do tego wątku.

Czy myśleliście może o zorganizowaniu jakiegoś szkolenia z pierwszej pomocy z elementami ratownictwa drogowego?

 

Tak się składa, że jako ratownik medyczny prowadzę również kursy pierwszej pomocy certyfikowane przez Akademię Pierwszej Pomocy z siedzibą we Wrocławiu. Z wielką przyjemnością przygotuje i przeprowadzę dla Was takie szkolenie.

 

Na razie rzucam hasło. Jeśli będzie zainteresowanie i temat potoczy się dalej to porozmawiamy o konkretach.

 

Z mojej strony gwarantuje Wam wysoki standard szkolenia o czym sami możecie się przekonać zaglądając na www Akademii: http://www.hkr.torun.pl/app/oferta.html

 

Pozdrawiam i zapraszam :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
PrzemkoPW

Jak to się stało że nie widziałem tego tematu przez 1,5 roku? hmm

Apeluję do wszechwładnych o przeniesienie go w odpowiednio eksponowane miejsce. Myślę że warto.

A kolegom za takie opracowanie należy się wielkie dziękuję :ok

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...